Miejsca i scenariusze obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

WARSZAWA - UROCZYSTOŚCI W 21 MIEJSCACH UPAMIĘTNIEŃ (1/3/2014)

❶ Cmentarz Bródnowski, kwatera "45N" 
Miejsce potajemnych pochówków - [Pomnik więźniów politycznych straconych w latach 1944-56] 15:00 
Solidarni 2010
❷ ul. 11 Listopada 68 / ul. Szwedzka ("rogatka") 
Sowiecki Trybunał Wojenny, prokuratora i NKWD [Tablica pamiątkowa] 12:00
Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Polaków, PiS Praga Północ, GH Niepodległość, GH Zgrupowanie Radosław
❸ ul. Namysłowska 6 /ul. Szymanowskiego 
„Toledo” - Więzienie Karno-Śledcze nr III [Pomnik ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach] 14:00 
Prawica Rzeczypospolitej - Praga Północ, Inicjatywa Mieszkańców Pragi, Związek Stowarzyszeń Praskich, Polski Związek Katolicko-Społeczny, Liga Narodowa, Obóz Wielkiej Polski, GH Niepodległość, GH Zgrupowanie Radosław
❹ ul. Strzelecka 8 /ul. Środkowa 
NKWD > Wojewódzki UBP 13:00
Praska Wspólnota Samorządowa, Inicjatywa Mieszkańców Pragi, Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, GH Zgrupowanie Radosław
❺ ul. Cyryla i Metodego 4 
Stołeczny UBP [Tablica pamiątkowa] 16:00
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca - Oddz. Warszawa, Stowarzyszenie Dobro Wspólne Łomianki, Myśl Praska, PIS Praga Północ, Akcja Katolicka, Solidarni 2010, GH Niepodległość, GH Zgrupowanie Radosław
❻ ul. Jagiellońska 38 (Liceum im. Władysława IV) 
Trybunał Wojenny NKWD 15:30
6a - ul. Jagiellońskiej / Al. Solidarności) Pomnik ks. płk. Szymona Fedorońki (15:45) 
Akcja Katolicka, Prawica Rzeczypospolitej, PiS Praga Północ, GH Zgrupowanie Radosław
❼ ul. Sierakowskiego 7 
Wojewódzki UBP [Tablica pamiątkowa] 15:00 
Akcja Katolicka, Prawica Rzeczypospolitej, PiS Praga Północ, Radio WNET, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, GH Zgrupowanie Radosław 
❽ ul. Marsa /ul. Płatnerska (Rembertów) 
Obóz specjalny NKWD nr 10 [Pomnik ofiar NKWD] 12:00
Krąg Pamięci Narodowej, Komitet Katyński, Komitet PiS Rembertów, Klub Gazety Polskiej Warszawa-Rembertów, Stowarzyszenie 13 Grudnia, Obóz Narodowo-Radykalny
❾ ul. Izbicka 1 / Patriotów (Radość) 
NKWD i UB 13:00 
Klub Gazety Polskiej w Wawrze, Komitet PiS Wawer
❿ ul. Patriotów 90 / Drozdowa (Radość) 
NKWD i UB (ob. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy) 14:00 
Klub Gazety Polskiej w Wawrze, Komitet PiS Wawer
⓫ ul. Romantyczna 1 / Rychnowska (Miedzeszyn Stary)
Placówka X Departamentu MBP 15:00 
Klub Gazety Polskiej w Wawrze, Komitet PiS Wawer
⓬ kościół św. Katarzyny na Służewiu (ul. Fosa) 
[Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego] 11:30 
Urząd Dzielnicy Ursynów, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Komitet PiS Ursynów
⓭ Cmentarz na Służewiu przy ul. Wałbrzyskiej 
Miejsce potajemnych pochówków [Krzyż w narożniku cmentarza] 12:30 
Urząd Dzielnicy Ursynów, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Komitet PiS Ursynów
⓮ ul. Rakowiecka 37a 
Areszt Śledczy MBP [Tablica pamiątkowa] 16:00 
Klub Gazety Polskiej - Warszawa, GH Zgrupowanie Radosław, Korporacja Akademicka Sarmatia, Polska Korporacja Akademicka Aquilonia, Fundacja W Kręgu Kultury, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Stowarzyszenie Motocyklowy Rajd Katyński
⓯ ul. Świerszcza 2, Willa "Jasny Dom" (Włochy) 
NKWD, „Smiersz” i Główny Zarząd Informacji WP [Tablica pamiątkowa] 14:30 
Burmistrz i Rada Dzielnicy Włochy, Fundacja "Willa Jasny Dom", Komitet PiS Włochy
⓰ ul. Koszykowa 82 
Wojskowy Sąd Rejonowy [Tablica pamiątkowa] 15:30 
Klub Gazety Polskiej - Warszawa, GH Zgrupowanie Radosław
⓱ ul. Chałubińskiego 3B / ul. Oczki 
Główny Zarząd Informacji WP [Tablica pamiątkowa] 15:00 
Klub Gazety Polskiej - Warszawa, GH Zgrupowanie Radosław
⓲ ul. Koszykowa 6 / Al. Ujazdowskie 
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego [Tablica pamiątkowa i kamień „Anody”] 15:00 
Związek Żołnierzy NSZ, Stowarzyszenie KoLiber, Stowarzyszenie "Studenci dla Rzeczypospolitej", NZS UW, Fundacja Sapere Aude, Prawica Rzeczypospolitej, Młodzi dla Polski, Fundacja Republikańska, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, GRH NSZ 
⓳ Cmentarz Powązkowski, kwatera "Ł" 
Miejsce potajemnych pochówków [Pomnik Męczenników Terroru Komunistycznego] 14:30 
Związek Strzelecki "Strzelec", SH DiSK, GRH NSZ, GH Niepodległość, Fundacja Łączka, Komitet PiS Żoliborz, Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, kibice Legii i Hutnika Warszawa
⓴ Al. Wojska Polskiego 40 
[Tablica pamiątkowa ded. rtm. Witoldowi Pileckiemu] 13:00 
Komitet PiS Żoliborz
21 ul. Muranowska / ul. Gen. Andersa 
[Pomnik Poległym i Pomordowanych na Wschodzie, tzw. "Wagon"] 15:00 
Studenci UKSW, Towarzystwo im. Stanisława ze Skarbimierza, Młodzież Wszechpolska, Stowarzyszenie Marszu Niepodległości

UROCZYSTOŚCI CENTRALNE 

17:00 Apel Poległych i złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza
18:30 Przemarsz Krakowskim Przedmieściem do archikatedry św. Jana
19:00 Uroczysta Msza Św. w intencji "Żołnierzy Wyklętych"

Wrocław

Stowarzyszenie ODRA - NIEMEN od 3 lat jest głównym koordynatorem projektów związanych z wrocławskimi obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 Marca.

W bieżącym roku organizujemy wydarzenia razem z innymi partnerami:  Stowarzyszenie Wolność i Miłość - Brzeg, Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna, kibice WKS Śląsk Wrocław. Patronat medialny objęło Radio Rodzina. Patronat Honorowy objęli:

OGÓLNOPOLSKI OKRĘG  ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Dolnośląski

Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 - 1956 "Jaworzniacy"

Związku Piłsudczyków Okręg Wrocław

Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość  Oddział Dolnośląski

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Dolnośląski

Żołnierze Wyklęci – niezłomni Bohaterowie, którzy nie poddali się sowieckiej okupacji. Żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, a później Zrzeszenia WiN i innych formacji, którzy nie mieli złudzeń, że zajmująca od 1944 roku polskie ziemie Armia Czerwona nie przyniesie nam wolności, tylko kolejne zniewolenie. Dlatego wybrali dalszą walkę i wierność żołnierskiej przysiędze. Walczyli i ginęli w latach 1944 – 1963, kiedy poległ ostatni z nich – „Lalek”. W większości zapłacili za to najwyższą cenę – cenę własnego życia. Ich oprawcy próbowali pozbawić Ich także miejsca w naszej pamięci i w podręcznikach historii. Ale to właśnie Żołnierze Wyklęci są dziś zwycięzcami. To Im stawiamy pomniki, to Im poświęcamy ulice i szkoły  – Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”, Hieronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”, Danucie Siedzikównie „Ince”, Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi”, Józefowi Franczakowi „Lalkowi” i wielu, wielu innym. To Oni wygrali.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

We Wrocławiu znajduje się jedno z największych miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych w Polsce – kwatera na polach 81A oraz 102 Cmentarza Osobowickiego. Spoczywa tu stu kilkudziesięciu żołnierzy Niezłomnych, dla których hasło Bóg, Honor i Ojczyzna były ważniejsze od własnego życia. W każdą trzecią sobotę miesiąca, o godzinie 11.00 zbieramy się na kwaterach Żołnierzy Wyklętych na Osobowicach. Robimy porządki, stawiamy znicze, oddajemy cześć Bohaterom.

Przyjdź!  Twoja pomoc i obecność jest również oddaniem hołdu Żołnierzom Wyklętym.

* * * * * * * * * * * * * * *

Wrocławski Plan wydarzeń  

 28 lutego 2014

11.00 – Uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablica poświęconą Władysławowi Ciskowi, żołnierzowi AK i WiN, wejście do Sali 140 w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej – organizator Związek Piłsudczyków

1 marca 2014

Obchody oficjalne:

10.30 – Spotkanie pod bramą główną Cmentarza Osobowickiego z banerami, przemarsz pod Pomnik Ofiar Terroru Komunistycznego , na kwatery 81A i 120

11.00 – Oficjalne uroczystości na Cmentarzu Osobowickim

13.30 – Koncert symfoniczny w Sali Wielkiej Starego Ratusza

Część organizowana przez środowiska pozarządowe

organizator:  Stowarzyszenie Odra-Niemen

partnerzy: kibice WKS Śląsk Wrocław, Grupa Wolność i Miłość Brzeg, Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna, wrocławscy studenci i młodzież:

17.00 – Uroczysta Msza Św. w Bazylice Garnizonowej św. Elżbiety w intencji Żołnierzy Wyklętych, z asystą wojska  i służbą młodzieży i harcerzy podczas mszy  

18.15 – Marsz Pamięci z inscenizacjami i oprawą multimedialną  Rynek Wrocławski - Rondo Żołnierzy Wyklętych

2 marca 2014

"Żołnierze Wyklęci w Konspirze" - II Maraton filmowo – dyskusyjny połączony z kiermaszem książek. Spotkania w Centrum Edukacyjnym „Konspira” na Pl. Solnym - organizator:  Stowarzyszenie Odra-Niemen

12.00-19.00 – Pokazy filmów poświęconych Żołnierzom Wyklętym – wspomnienia Rodzin Żołnierzy Wyklętych

19.00-20.00 – Spotkanie i dyskusja z udziałem prof. Krzysztofa  Szwagrzyka oraz pokaz filmu „Kwatera Ł”

20.00-21.00 – Recital muzyczny pt. „KOCHAM ŚWIAT, KOCHAM POLSKĘ...”

3 marca 2014

17.00 – „Dlaczego pamiętamy o Wyklętych” – dyskusja młodych działaczy – organizator Stowarzyszenie Civitas Christiana, ul. Kuźnicza 11-13

18.00 - Wieczór Pamięci Żołnierzy Wyklętych – organizator  XVII Liceum Ogólnokształcące im. A. Osieckiej – ul. Tęczowa 60, Aula

Po raz pierwszy Stowarzyszenie Odra-Niemen chce zorganizować Marsz Pamięci, który będzie szedł ulicami naszego miasta. Marsz ten ma mieć charakter teatru ulicznego z elementami inscenizacyjnymi, multimediami, oprawami świetlnymi oraz będzie zawierał elementy edukacyjne.  Zadanie angażuje wiele różnorodnych środowisk i organizacji pozarządowych.  W ramach przejścia przez miasto Marsz Pamięci będzie mijał różne przedstawienia i wydarzenia, które wykonują nasi wolontariusze. Zaczynamy od krótkich inscenizacji na Wrocławskim Rynku, następnie głównymi ulicami miasta będziemy poprzez różne formy upamiętniać bohaterów Niezłomnych. Składamy wieńce i znicze przy tablicy poświęconej członkom organizacji niepodległościowych (budynek Dolnośląskiej Policji) oraz przy Pomniku Rotmistrza Pileckiego.  Marsz będzie przechodził ulicami Krupniczą, Podwalem, Powstańców Śl. a kończymy przemarsz na Rondzie Żołnierzy Wyklętych, gdzie po krótkim koncercie nastąpi zakończenie wydarzenia. W trakcie przemarszu będą też oprawy kibiców WKS Śląsk Wrocław.

Wydarzenie ma charakter widowiska niosącego w sobie głęboką 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie – Główne uroczystości 1 marca 2014 r.

 

Patronat Honorowy

BP

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Ks. Dr Józef Guzdek

Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych” w Krakowie

Sobota 1 marca 2014 r. od godz. 14:30

Uroczystość 1 marca rozpocznie się mszą św. w Bazylice Mariackiej o godz. 14 :30

Powitanie – Ks. dr Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej

Msza św. z ceremoniałem wojskowym pod przewodnictwem ks. Prałata płk dr Stanisława Gulaka Proboszcza Parafii Wojskowej p. w. Św. Agnieszki, Dziekana Dekanatu Wojsk Specjalnych. Homilię wygłosi Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowisk niepodległościowych o. Jerzy Pająk OFM Cap, strofy poezji patriotycznej – aktor Wojciech Habela.

Po mszy św. ok. godz.15:30 przemarsz uczestników uroczystości na czele ze Szwadronem Ułanów im . Marszałka J. Piłsudskiego, Kompanią Honorową WP i Orkiestrą Wojskową z Rynku, ulicą Szewską, Podwale, ul. Piłsudskiego, Al. 3-Maja do Parku im. H. Jordana

Uroczystość w plenerze Parku:

W oprawie uroczystości uczestniczą: Poczty Sztandarowe, Kombatanci, Harcerze, Orkiestra Wojskowa, Dowódca 2 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO IM IM. GEN. W. ANDERSA Dowódca 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ IM. GEN. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO, Dowódca JEDNOSTKI WOJSKOWEJ ,, NIL”. Delegacje innych jednostek wojskowych, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, Szwadron Ułanów im. Marszałka J. Piłsudskiego pod dowództwem rtm. H. Bugajskiego, Ks. Prałat płk dr Stanisław Gulak , Dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych, Kapelan Żołnierzy Armii Krajowej i środowiskniepodległościowych o. Jerzy Pająk OFM Cap, Mjr Włodzimierz Wowa Brodecki, Franciszek Makuch – solista Opery Krakowskiej, aktor – Wojciech Habela

15:40 – wystawienie honorowych posterunków WP przy dziewięciu pomnikach

16:00 – uczestnicy marszu przechodzą aleją główną i zajmują wyznaczone miejsca wprowadzenie sztandarów organizacji środowisk kombatanckich

i niepodległościowych, uczelni, szkół i innych partnerów społecznych (pocztysztandarowe zajmują wyznaczone miejscaprzy pomnikach).

16:10 – ROZPOCZĘCIE UROCZYSTOŚCI

- Uroczystość prowadzi -Tadeusz Polkowski

- Sygnał – „Baczność” (sygnalista)

marsz na powitanie – (orkiestra)

raport dowódcy kompanii

prowadzący rozpoczyna ceremonię uroczystości i zapowiada podniesienie flagi na maszt i odegranie hymnu

podniesienie flagi państwowej RP na maszt

- Odegranie Hymnu Narodowego – orkiestra (flagowy podnosi flagę na maszt)

- powitanie uczestników -Tadeusz Polkowski – Przesłanie Biskupa Polowego WP ks. dr Józefa Guzdka – ks. prałat płk Stanisław Gulak

- przemówienie – przedstawiciel Wojska Polskiego

- przemówienie – dr Marek Lasota – Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie

wystąpienie – dr Zuzanna Kurtyka

modlitwa – O. Jerzy Pająk Kapelan Żołnierzy AK i środowisk niepodległościowych

- Hymn Polski Podziemnej – „Naprzód do boju żołnierze” (orkiestra + Franciszek Makuch )

- Apel Pamięci

- salwa honorowa

- sygnał WP (trębacz)

- złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod dziewięcioma pomnikami (werble)

(główne delegacjezapowiada narrator)

- sygnał „śpij kolego” (sygnalista)

Po złożeniu kwiatów– strofy poezji patriotycznej – aktor Wojciech Habela

- Pieśń „Modlitwa Żołnierza Polskiego „ gra orkiestra śpiewa Franciszek Makuch –podziękowanie uczestnikom uroczystości – Kazimierz Cholewa (prezes Towarzystwa Parku)

Narrator zapowiada – Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego „LEGIONY ”(orkiestra)

Dowódca Kompanii Honorowej wydaje komendy do odprowadzenia Oddziału

Po wydaniu komendy orkiestra graMarsz Kozietulskiego

Wyprowadzenie pocztów sztandarowych i oddanie honorów przez poczty sztandarowe, kombatantów, szkoły, stowarzyszenia i ułanów.

Po oddaniu honorów przez poczty sztandarowe i defiladzie Szwadronu Ułanów

następuje wymarsz orkiestry WP

ok. godz.17:15 zakończenieuroczystości w Parku.

Główny organizator uroczystości

Prezes TOWARZYSTWA PARKU im. dr Henryka Jordana 

Kazimierz Cholewa 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Fundacja Łączka